Udregning af skat 2012


Kommune mangler

Bopælskommune

Indkomst

Løn
SU
Indkomst i alt:


Ligningsmæssige fradrag

Antal km
Antal dage
Befordring:
Beskæftigelsesfradrag:
Ligningsmæssige fradrag i alt:


Kapitalindkomst

Renteindtægter
Renteudgifter
Kapitalindkomst i alt:

Skattepligtig indkomst:

Kommuneskat:
Sundhedsskat:
Kirkeskat: